Prefabrikerte betongelementer


Gjennom våre samarbeidspartnere leverer vi ofte en kombinasjon av plasstøpte- og prefabrikerte konstruksjoner. Vi vurderer prosjektene i tidlig fase sammen med våre kunder, og om kombinasjoner av plasstøpt- og prefabrikert betong er hensiktsmessig å bruke.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt