Prefabrikerte betongelementer


Gjennom våre samarbeidspartnere leverer vi ofte en kombinasjon av plasstøpte- og prefabrikerte konstruksjoner. Vi vurderer prosjektene i tidligfase sammen med våre kunder, og om kombinasjoner av plasstøpt- og prefabrikert betong er hensiktsmessig å bruke.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt

Har du spørsmål om CC Betong
eller ønsker tilbud til ditt prosjekt?

Kontakt Håvard

På +(47) 98 48 93 26
eller hb@ccbetong.no