Plate/fundament


Vi leverer plate på mark og fundamenter til prosjekter i alle størrelser – også støpt plate til eneboliger, garasje og garasjerekker.

Vi har gode samarbeidspartnere innen graving og grunnarbeider, slik at vi kan tilby en komplette arbeider fra utgraving, oppbygning, radonsperre (ved behov) og støp.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt

Har du spørsmål om CC Betong
eller ønsker tilbud til ditt prosjekt?

Kontakt Håvard

På +(47) 98 48 93 26
eller hb@ccbetong.no