Plate/fundament


Vi leverer plate på mark og fundamenter til prosjekter i alle størrelser – også støpt plate til eneboliger, garasje og garasjerekker.

Vi har gode samarbeidspartnere innen graving og grunnarbeider, slik at vi kan tilby en komplette arbeider fra utgraving, oppbygning, radonsperre (ved behov) og støp.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt