Rubb Norge AS/Larvikittblokka AS


Total underentreprise betong for Rubb Norge AS/Larvikittblokka AS. 

Ca. 2800m2 plate på 500mm tykkelse med rennesystemer for oppsamling av vann fra 4 stk. wiresager. 

Prosjektering utført av Siv. Ing. Arne Vaslag AS på vegne av CC Betong As.  

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt