Rubb Norge AS/Larvikittblokka AS


Total underentreprise betong for Rubb Norge AS/Larvikittblokka AS. 

Ca. 2800m2 plate på 500mm tykkelse med rennesystemer for oppsamling av vann fra 4 stk. wiresager. 

Prosjektering utført av Siv. Ing. Arne Vaslag AS på vegne av CC Betong As.  

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt

Har du spørsmål om CC Betong
eller ønsker tilbud til ditt prosjekt?

Kontakt Håvard

På +(47) 98 48 93 26
eller hb@ccbetong.no