Holmestrand Boligstiftelse


Omsorgsbolig for Holmestrand Boligstiftelse (Underentreprenør for Botnebygg AS).


Plasstøpte såler med ringmurselementer fra Sundolitt (RE45).


Vi utførte alle arbeider med støp, isolering og etablering av radonsikring fra Glava.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt