Bærekraft og miljø


I CC Betong er vi opptatt av bærekraft og miljø. Hos oss er HMS i høysetet, og vi jobber hele tiden for å sikre våre ansattes helse og trygghet, samtidig som vi tenker på miljøet. Les mer om vår bærekraftstrategi her.

CC Betong – mot en grønnere fremtid

Med mål om en grønnere fremtid jobbes det målrettet med å redusere klimagassutslipp fra betong. Det stilles stadig høyere krav til at betongen skal være mer miljøvennlig, noe som gjør at betong som brukes i dag er mer bærekraftig enn før.

Bærekraft er et sentralt tema i dagens samfunn, og byggebransjen spiller en betydelig rolle i denne sammenhengen. Betongindustrien har lenge vært kjent for å være ressurskrevende og ha høy karbonutslipp, men det har blitt gjort betydelige fremskritt for å redusere miljøpåvirkningen.

Disse målsettingene skal ligge til grunn i alle våre ledd, slik at vi kan opprettholde en miljøstandard som er blant de beste i vår bransje:

  • CC Betong AS skal utvikles og drives som en bedrift med kontinuerlig forbedring av vårt miljøarbeid, hvor målet er å redusere belastningen på miljøet til et minimum.
  • Vi kildesorterer og gjenbruker der vi kan, og lar ikke biler og maskiner gå på tomgang.
  • Vi skal spørre og søke etter miljøvennlige alternativer hos våre leverandører, og ellers la miljøhensyn være førende for arbeidet vårt.
  • Vi skal anbefale, tilby og selge inn miljøvennlige alternativer til våre kunder. 

Kvalitet og sikkerhet

I CC Betong er vi opptatt av kvalitet og sikkerhet. Det er viktig for oss at vi til enhver tid utfører arbeidene trygt, effektivt og med riktig dokumentasjon. Dette gjør vi gjennom kontinuerlig kursing og godkjente sertifiseringer.

Godkjent opplæringsbedrift i betongfaget

Vi er opptatt av kompetanse. Vi sørger derfor for å bidra til opplæring og utvikling av nye betongfagarbeidere, og er stolte av å være en godkjent opplæringsbedrift i betongfaget.

Nylig ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt