CC Betong med nytt prosjekt på Langøya


Vi er i gang med et spennende prosjekt på Langøya i Holmestrand. Prosjektet har rundt 1000m3 betong og 120 tonn stål. Vi etablerer en støttemur på ca. 130 meter, med høyde på mellom 7-8,5 meter.

På dette prosjektet samarbeider vi med byggherre Noah, Kjeldaas som har grunnarbeidene, og Injeksjon og Sikring AS.

Hei! Spør oss om det
er noe du lurer på.

Kontakt